Personlig utrustning inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2022/23:30 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-10-27
Överlämnad
2022-10-28
Anmäld
2022-11-08
Svarsdatum
2022-11-09
Sista svarsdatum
2022-11-09
Besvarad
2022-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Det svenska försvaret ska byggas ut och stärkas i hela landet. Grunden för ett försvar och som bas är bland annatpersonalen. 

För att värnpliktiga och anställda inom försvaret ska klara av sitt uppdrag är den personliga utrustningen av största vikt. Det handlar om kängor, underkläder, termosar och kläder för att klara av de olika årstiderna inom den utbildning och placering som man har, både för män och kvinnor. Detta är utrustning som man ska få från Försvarsmakten. För att jobba med att utveckla försvaret behöver det också vara samma förutsättningar för alla oavsett var man är placerad. Det har framkommit att militär personal på en del håll väljer att köpa utrustning själv för att det som erbjuds inom försvaret inte håller måttet. Exempelvis har en person kunnat lägga 20 000 kronor på att få köpa in vinterkläder som håller bättre. 

Det är av stor vikt att vi fortsätter satsningarna på försvaret. Mycket pengar satsas just nu, och då är det viktigt att de grundläggande sakerna, såsom den personliga utrustningen, också får rätt medel så att alla kan ta del av det och att samma förutsättningar gäller överallt. Nu blir det som en kultur att en del som väljer att köpa annan utrustning har bättre förutsättningar än andra. Det är oacceptabelt både ur ett jämlikhetsperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson blir därför:

 

Anser ministern att det är rimligt att värnpliktiga och anställda inom försvaret själva ska behöva betala för delar av den personliga utrustningen, och, om inte, vad avser ministern att vidtaga för åtgärder? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:30 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2022/ 01340 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:30 av Mikael Larsson (C)
Personlig utrustning inom Försvarsmakten

Mikael Larsson har frågat mig om jag anser att det är rimligt att värnpliktiga och anställda inom försvaret själva ska behöva betala för delar av den personliga utrustningen, och, om inte, vad jag avser att vidta för åtgärder.

Försvarsmaktens största tillgång är dess personal. Det är Försvarsmaktens ansvar att det finns funktionell soldatutrustning tillgängligt i tillräckliga volymer för anställda och värnpliktiga i försvaret. Oavsett de ansträngningar som gjorts för att få fram kompletterande soldatutrustning och det glädjande i att det nya nordiska uniformssystemet är under anskaffning, är detta fortsatt en kritisk fråga för Försvarsmaktens möjlighet att växa. Jag kommer därför fortsatt följa frågan.

Stockholm 9 november 2022

Pål Jonson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.