Lundin Oil

Skriftlig fråga 2009/10:917 av Hultqvist, Peter (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-06-18
Anmäld
2010-06-21
Besvarad
2010-06-23
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2010-06-24
Svar anmält
2010-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 18 juni

Fråga

2009/10:917 Lundin Oil

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Människorättsorganisationen Ecos anklagar Lundin Oil för medansvar för massmord och massdeportationer. Det hela gäller bolagets engagemang i Sudan där bolaget är engagerat i oljebranschen. Oljeinkomster i Sudan var också direkt kopplade till samarbete med den sudanesiska statens oljebolag. I sin tur slussades pengar från oljevinster till Sudans krigsmakt.

Ecos vill nu att den svenska regeringen utreder Lundin Oils och fd styrelseledamoten Carl Bildts skuld i detta sammanhang.

Min fråga till statsministern är:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta med anledning av människorättsorganisationen Ecos begäran?

Svar på skriftlig fråga 2009/10:917 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 23 juni

Svar på fråga

2009/10:917 Lundin Oil

Statsrådet Ewa Björling

Peter Hultqvist har ställt frågan om vilka åtgärder statsministern avser att vidta med anledning av Ecos begäran att regeringen ska utreda Carl Bildts eventuella skuld i samband med Lundin Oils eventuellt brottsliga agerande i Sudan.

Frågan har överlämnats till mig. Svaret är att inga åtgärder kommer att vidtas i dagsläget.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.