Luftrum och luftrumsklasser

Skriftlig fråga 2018/19:728 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-06-05
Överlämnad
2019-06-06
Anmäld
2019-06-10
Svarsdatum
2019-06-12
Sista svarsdatum
2019-06-12
Besvarad
2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Flygsportförbundet samlar i dag ca 360 medlemsföreningar med sammanlagt nästan 22 000 medlemmar fördelade över hela Sverige. Flygsportförbundet är också en del av Riksidrottsförbundet. Flygsporten är gammal och har fram till i dag flera olika grenar inom sin organisation, (segelflyg, modellflyg, motorflyg med mera.) På senare år har dock administrationen ökat, stämpelavgifterna har höjts och luftrummet har blivit mindre där det kommersiella flyget har fått allt större plats. I Sverige har vi i dag luftrumsklass C inom det kontrollerade luftrummet, vilket enbart Polen och de baltiska länderna också har, men flertalet andra EU länder har fler luftrumsklasser inom sitt luftrum.

Luftrummet och luftrumsklasserna gör att olika typer av flyg kan samsas i luften och ge plats åt varandra. De luftrumsklasser vi har i dag är från 1998, och flera myndigheter har i dag fått i uppdrag att se över dessa i uppdraget Luftrum 2040. Uppdraget går ut på att se över hur luftrumsklasserna ska se ut i närtid men även på längre sikt.

Ofta utgår dessa flygklubbar från mindre flygplatser runt om i landet. Dessa flygplatser är också viktiga eftersom det frivilliga brandförsvaret ofta utgår därifrån.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att öppna upp för flera luftrumsklasser eller andra åtgärder för att snarast säkerställa att flygsport och det kommersiella flyget kan samsas på lika villkor inom luftrummet?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:728 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)N2019/01759/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:728 av Mikael Larsson (C)
Luftrum och luftrumsklasser

Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att öppna för flera luftrumsklasser eller andra åtgärder för att snarast säkerställa att flygsport och det kommersiella flyget kan samsas på lika villkor inom luftrummet.

Regeringen gav i maj 2018 Luftfartsverket i uppdrag att genomföra en fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet. Luftfartsverket skulle bland annat föreslå en luftrumsstrategi som kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet. Luftrummets utformning och kapacitet är av stor betydelse för en säker, effektiv och miljöanpassad luftfart samt för ett lands ekonomi och konkurrenskraft. Luftrummets utformning har också stor betydelse för de olika luftrumsbrukare som finns.

Det aktuella uppdraget redovisades till regeringen i maj i år. Min ambition i det kommande arbetet är att hålla en öppen dialog med alla berörda aktörer med målsättning att luftrummet ska kunna delas av intressenterna på ett säkert, effektivt och hållbart sätt.

Stockholm den 12 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.