Elstöd till företag i Jönköpings län

Skriftlig fråga 2022/23:164 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-12-13
Överlämnad
2022-12-14
Anmäld
2022-12-15
Svarsdatum
2022-12-21
Sista svarsdatum
2022-12-21
Besvarad
2022-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Under senhösten har företagare runt om i Sverige och Jönköpings län larmat om att det behövs besked och stöd här och nu, inte sedan. Handelskammaren Jönköpings län tog under hösten fram en rapport, Så påverkas näringslivet av de höga elpriserna. Där framkommer det att drygt 40 procent av länets företag anser att deras företag i hög eller mycket hög grad är hotat på grund av höga energipriser.

I ett öppet brev den 28 november 2022 till energi- och näringsministern skriver Handelskammaren i Jönköping följande: Energikrisen är här nu. Vi vill se tidsatta, konkreta åtgärder för att öka energiproduktionen till ett sänkt och stabilare elpris. Företagen behöver tydliga besked för att kunna lägga sina strategier i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Det påverkar allt från prissättning av inkommande order till investeringsbenägenhet och fortsatt överlevnad. Detta brev fick aldrig något svar.

Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd för höga elpriser skulle vara på plats den 1 november. Nu har november blivit december, och ännu finns inget högkostnadsskydd på plats för hushåll och företag. Det här duger inte.

Energi- och näringsminister Ebba Busch lämnade nyligen besked om att ett elstöd kan komma att betalas ut till hushållen tidigast i februari – om inget oförutsett händer. För företagen finns emellertid ingen prognos om när stödet kommer. Det enda som är klart och tydligt är att hushåll och företag i norra Sverige blir utan elstöd, trots kraftigt stigande elpriser.

Regeringen sviker ett av valrörelsens kanske viktigaste löften. Sverigedemokraterna och regeringen lovade att hjälpa företagen och rädda jobben, men framtiden är fortsatt oviss. Det enda besked energi- och näringsminister Ebba Busch lämnar är att företagen får vänta på obestämd tid. Företagen i hela landet och Jönköpings län förtjänar ett svar. När kommer stödet till företaget? Hur många anställda kommer bli varslade innan dess?

Regeringen måste agera innan det är för sent. Att bara uppmana företagen att invänta besked är inte bra nog.

Mot bakgrund av det ovan anförda är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Hur avser minister att se till att företagen får sitt utlovade stöd så snabbt som möjligt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:164 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

I2022/ 02303 Infrastrukturdepartementet Energi - och närings ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:164 av Niklas Sigvardsson (S)
Elstöd till företag i Jönköpings län

Niklas Sigvardsson har frågat mig hur jag avser att se till att företagen får sitt utlovade stöd så snabbt som möjligt.

Den 27 oktober 2022 presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät modellen för regeringens elstöd, tidigare kallat högkostnadsskydd, till svenska hushåll och företag. Samma dag ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen om att få använda 55 miljarder kronor från de så kallade flaskhalsintäkterna till att finansiera detta. Den 16 november 2022 godkände Energimarknadsinspektionen ansökan men med ett tillägg som innebär att regeringen behöver ta fram ny reglering för utbetalning av stödet till vissa företag samt göra djupare analyser av bl.a. statsstödsfrågan.

Ärendet har högsta prioritet och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att inom kort återkomma med besked om när utbetalningarna till företag och organisationer kan ske.

Stockholm den 21 december 2022

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.