Begreppet grovt upphovsrättsbrott

Skriftlig fråga 2015/16:1165 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-28
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Sista svarsdatum
2016-05-11
Svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid näringsutskottets offentliga utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden, den 28 april 2016, gav statsrådet uttryck för att ta initiativ när det gäller lagstiftningsförslag för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som piracy utgör.

Ett av de förslag som statsrådet tog upp är att införa begreppet grovt upphovsrättsbrott. Jag välkomnar att regeringen nu har anslutit sig till Moderaternas linje, då vi tidigare har motionerat om ett sådant förslag.

De låga straffvärdena som gäller i dag leder till att polis och åklagare är förhindrade att använda vissa verktyg för att bekämpa den mycket utbredda piratkopieringen. Jämfört med annan brottslighet som kan ge motsvarande ekonomisk vinning som immaterialrättsintrång är två års maxstraff mycket lågt. Ett grovt brott med ett maxstraff på fyra till sex år borde därför införas på immaterialrättsområdet.

Med anledning av ovan vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kan vi förvänta oss att justitie- och migrationsministern tar nästa steg för att införa begreppet grovt upphovsrättsbrott?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1165 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03458/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1165 av Jörgen Warborn (M) Begreppet grovt upphovsrättsbrott

Jörgen Warborn har frågat när jag kan förväntas ta nästa steg för att införa begreppet grovt upphovsrättsbrott.

Vi måste ha en fungerande upphovsrätt. Våra kulturella och kreativa näringar måste få de bästa förutsättningarna att växa. Vi kommer därför fortsätta kampen mot dem som inte respekterar rättigheterna, och det gäller särskilt dem som begår brott i kommersiell skala. Vi har därför redan påbörjat arbetet med att närmare se över behovet av att införa ett grovt upphovsrättsbrott.

Stockholm den 17 maj 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.