Riksdagsskrivelse 2020/21:361

Riksdagsskrivelse 2020/21:361

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:361

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.