Uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR3

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet

Uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-45-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2008/09:RFR3

Förord

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 21 februari 2008 att följa upp och utvärdera statens insatser inom havsmiljöområdet. Uppföljningen har inriktats på att beskriva de insatser som görs samt vilka resultat och konsekvenser som hittills har kunnat konstateras för havsmiljön. I uppföljningen har det även ingått att studera samverkan mellan olika myndigheter, systemen för uppfölj- ning och utvärdering samt hur det internationella samarbetet ser ut.

Uppföljningen har genomförts av utskottets uppföljnings- och utvärde- ringsgrupp. Underlagen till uppföljningen

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.