Till innehåll på sidan

Offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion (2006/07:RFR5)

Rapport från riksdagen 2006/07:RFR5

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-88398-86-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007

2006/07:RFR5

Småskalig livsmedelsproduktion

Under riksmötet 2004/05 genomförde miljö- och jordbruksutskottet inom politikområdet Livsmedelspolitik en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Uppföljningen genomfördes av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Resultatet presenterades i oktober 2005 i rapporten En fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion – En uppföljning (2005/06:RFR3).

Miljö- och jordbruksutskottet anordnade den 17 april 2007 en offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion.

Utfrågningen

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.