Riksdagens protokoll 2010/11:17 Torsdagen den 18 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:17

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:17

Torsdagen den 18 november

Kl. 12:00 - 17:24

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 november. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:39

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:39 Regeringens insatser för Västsahara 

av Jens Holm (V)  

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 22 december 2010. 

Skälet till dröjsmålet är möte med EU-nämnden samt utlandsresor. 

Stockholm den 16 november 2010 
Utrikesdepartementet 

Carl Bildt

Interpellation 2010/11:46

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:46 Samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning 

av Josefin Brink (V) 

Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.