Tryggare bostadsrätt

Proposition 2021/22:171

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Tryggare bostadsrätt

Regeringens proposition 2021/22:171

Tryggare bostadsrätt

Prop.

2021/22:171

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt ska stärkas. I dag har tryggheten för den som vill köpa en nyproducerad bostadsrätt flera brister. Detsamma gäller tryggheten för de som är medlemmar i en bostadsrättsförening. Förslagen syftar till att kom- ma till rätta med dessa problem.

Bland nyheterna kan följande nämnas:

•En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2021:516).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.