Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Proposition 2006/07:38

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-01-16
Inlämning
2007-01-17
Bordläggning
2007-01-18
Hänvisning
2007-01-19
Motionstid slutar
2007-02-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2006/07:38

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Prop.

2006/07:38
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 januari 2007
Fredrik Reinfeldt
Maria Larsson
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för insatser för brottsoffer, främst våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Regeringen anser att det är angeläget att betona socialnämndens ansvar för att brottsoffer, och då framför allt kvinnor som utsätts, eller har utsatts, för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver.
I syfte att kvalitetsutveckla och förbättra socialtjänstens stöd gör regeringen bedömningen

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2006/07:SoU10
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.