Till innehåll på sidan

Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

Proposition 2003/04:136

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-04-02
Inlämning
2004-04-07
Registrering
2004-04-07
Bordläggning
2004-04-13
Hänvisning
2004-04-14
Motionstid slutar
2004-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2003/04:136

Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

Prop.

2003/04:136

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 april 2004

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett antal ändringar i ledningsrättslagen (1973:1144).

Enligt förslaget skall det i lagen slås fast att det går att få ledningsrätt inte bara för ledningar utan också för andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät, exempelvis master och antenner.

Det föreslås också att det i ett ledningsbeslut skall kunna föreskrivas att ledningsrättshavaren har rätt att inom det utrymme som upplåts för ledningen låta någon annan installera och använda

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2003/04:BoU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.