Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Proposition 2022/23:35

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-20
Bordlagd
2022-12-20
Hänvisad
2022-12-21
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:35

Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Prop.

2022/23:35
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 december 2022
Ebba Busch
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent. Förslaget syftar till att öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet. Förslaget medför ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2023.
1
Prop. 2022/23:35
2
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.