Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Motion 2022/23:2312 av Marielle Lahti m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:35
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-20
Granskad
2023-01-23
Bordlagd
2023-01-24
Hänvisad
2023-01-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

Motivering

Regeringen har i proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer föreslagit att momsen på vissa reparationstjänster ska höjas från 6 till 12 procent.

Det är oroväckande att regeringen fortsätter agera på ett sätt som försämrar förut­sättningarna för en grön omställning av ekonomin. En övergång till ett mer hållbart samhälle och en hållbar ekonomi kräver att resurser används mer effektivt. Att gynna reparationstjänster är en viktig del i det arbetet eftersom det är mer resurseffektivt att laga och reparera varor än att köpa nytt. Politiken ska göra det enkelt och ekonomiskt att göra hållbara val. Förslaget att höja momsen på vissa reparationer är därför ett steg i helt fel riktning. Incitamenten för ett hållbart utnyttjande av naturresurser borde tvärtom stärkas och inte försvagas.

Under Miljöpartiets tid i regeringsställning sänktes momsen på vissa reparationer från 25 procent till 6 procent i två steg. Detta främjade såväl den cirkulära ekonomin som hållbart företagande. Den föreslagna momshöjningen försvårar i stället för hållbart företagande och omställningen till en cirkulär ekonomi. Skräddare, hantverkare och cykelreparatörer m.fl. spelar en viktig roll i en cirkulär ekonomi där resurser återanvänds i stället för att slängas.

En höjning av momsen i det nuvarande ekonomiska läget med en vikande konjunk­tur lägger sten på börda för många små företag. Den föreslagna höjningen skickar helt fel signal till svenskt näringsliv och till svenska konsumenter om att den nya regeringen inte prioriterar omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Höjningen av momsen kan även komma att påverka integrationen negativt i den utsträckning som de småföretag som drabbas av höjningen drivs av personer med utländsk bakgrund med en svag anknytning till arbetsmarknaden.

Regeringen anför att man vill se en mer enhetlig mervärdesbeskattning som skäl för förslaget. Det är i det sammanhanget märkligt att man väljer ut just – och endast – den lägre momsen på vissa reparationer för att öka enhetligheten i beskattningen. Det finns ett stort antal andra avsteg från enhetlighet som regeringen hade kunnat ta sig an i stället för momsen på vissa reparationer, som har en tydlig miljönytta och tydligt visar att politiken vill främja den cirkulära ekonomin och hållbart företagande. En höjning från 6 till 12 procent innebär dessutom att man fortsätter att göra avsteg från den huvud­sakliga momsnivån på 25 procent.

Riksdagen bör av dessa skäl avslå proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

 

 

Marielle Lahti (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Elin Söderberg (MP)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.