Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Proposition 2022/23:58

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-09
Bordlagd
2023-02-09
Hänvisad
2023-02-10
Motionstid slutar
2023-02-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:58

Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt

Prop.

på vissa elproducenters överintäkter

2022/23:58
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 februari 2023
Ebba Busch
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska energimarknaden. Europeiska hushåll och företag riskerar även fortsatt mycket högre energipriser än normalt. Inom EU har det beslutats om flera åtgärder för att bemöta de höga energipriserna.
Rådet enades den 30 september 2022 om en rad förslag som införs genom förordningen (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatt på överintäkter från el (avsnitt 2.1, 5 och 7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 2.2, 6 och 7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2023 (avsnitt 10.1 tabell 10.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.