Vuxenutbildning

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen för att klara arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram har minskat sedan 2011 och därmed har bristen på yrkesutbildade ökat. Alliansens åtta år vid makten resulterade i flera förlorade år där gymnasieskolan spelar en allt mindre roll för försörjningen av yrkesutbildad arbetskraft. År 2015 fanns det uppemot 20 000 färre elever i yrkesinriktade program jämfört med tio år tidigare, vilket motsvarar en minskning med cirka 40 procent. Trenden har nu vänt, Skolverket visade i augusti att antalet sökande till ett yrkes­program ökar. Det är viktigt. Men fortfarande behöver fler gå en yrkesutbildning för att täcka behovet på arbetsmarknaden. För att täcka upp arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft krävs förutom fortsatta satsningar på gymnasiet en utbyggd och kvalitetssäkrad vuxenutbildning med långsiktig finansiering.

Bristen på yrkesutbildad arbetskraft leder till dels en sämre matchning på arbets­marknaden, dels en sämre produktivitetsutveckling i svensk ekonomi. Det leder också till längre vakanstider och ökade svårigheter för arbetsgivare att utöka sin personal­styrka. Rekryteringsproblemen finns hos både offentliga och privata arbets­givare som riskerar att få det svårare med upprätthållande av hög kvalitet, produktivitet och effektivitet i verksamheten.

Sverige behöver därför säkerställa långsiktiga investeringar i både yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom den kommunala vuxenskolan som sträcker sig över mandatperioder. De möjliggör omställning och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. För att bättre matcha arbetsmarknadens behov bör antalet platser för grundläggande yrkesutbildning öka och i större utsträckning vara fördelade utifrån bristyrken på arbetsmarknaden.

För att säkerställa kompetensförsörjningen inom alla arbetsmarknadssektorer bör staten ta ett större ansvar. Det innebär att om få unga väljer ett yrkesprogram på gymnasiet i proportion till den efterfrågan, bör statsbidraget ses över för att få ett ökat antal platser inom den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen.

 

 

Krister Örnfjäder (S)

Johan Andersson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen för att klara arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.