Vinstskatt på småhus

Motion 2019/20:1552 av Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rekordmånga kommuner uppger att de har bostadsbrist, och på fem år har antalet bristkommuner även fördubblats. Enligt en sammanställning som SVT Nyheter gjort är det nu bostadsbrist i närmare 250 av landets 290 kommuner. Sverige har även en kraftig befolkningsökning och det kommer i det korta perspektivet att förvärra problemen på bostadsmarknaden så fler kommer uppleva att de har bostadsbrist. Att bygga små billiga bostäder som personer med låg inkomst kan bo i är en förutsättning men med tiden växer familjebilden och behovet av större boende är ett faktum.

Många äldre med låga eller inga lån väljer att bo kvar i sitt hus istället för att sälja och flytta till ett mindre boende. De som köpt sina hus och bott en längre tid får stora kostnader i vinstskatt den dag de flyttar, vilket resulterar i att många väljer att bo kvar då boendekostnaden ofta är relativt låg. Genom att ta bort vinstskatten vid försäljning av bostäder ökar troligen incitamentet att vilja köpa en ny bostad när familjebilden ändras. Bostadsmarknaden står nästan still och få hus säljs men med en sådan åtgärd kan man få igång en större attraktion i att byta bostad och få igång en rörelse på bostadsmarknaden. Utebliven vinstskatt vägs troligtvis upp av att det blir större rörelse på bostadsmarkna­den, vilket genererar fler lagfarter och stämpelavgifter samt att man löser en del prob­lem med bostadsbristen och trångboddheten. En tänkbar lösning för att undvika speku­lativa affärer på småhus är att det krävs ett ägande av fastigheten i minst 5 år för att vinstskatt ej bör tillämpas vid försäljning av fastigheten.

Regeringen bör utreda att avskaffa vinstskatt på försäljning av fastigheter för att få


igång en större rörelse på bostadsmarknaden, det är en av nycklarna till att lösa bostadsbristen

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.