Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2020/21:74 av Björn Söder (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-14
Granskad
2020-09-14
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens bostad och representationslokal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett gåvobrev den 20 oktober 1981 överlät makarna Gerard och Elisabeth Bonnier fastigheten Ambassadören 3, ”Villa Bonnier”, som gåva till den svenska staten. Enligt gåvobrevet ska Villa Bonnier nyttjas av regeringen och riksdagens talmän för represen­tation, konferenser eller sammankomster i sammanhang där intressant och vacker miljö kan värdesättas i särskild grad. Gåvobrevet anger vidare att vid nyttjandet av anlägg­ningen bör värdskapet utövas av ledamot av regeringen eller någon av talmännen. Regeringen beslutade den 17 december 1981 att donationen skulle tas emot och uppdrog åt Byggnadsstyrelsen att vårda och förvalta fastigheten. 1992 övergick fastighetens vård och förvaltningen till riksdagens förvaltningskontor (numera Riksdagsförvaltningen).

Statsministern har sedan 1995 en officiell bostad och representationslokal i Sagerska huset. Huset testamenterades av Leo Sager till katolska kyrkan med rätt för hans hustru Vera att använda det som bostad till sin bortgång. Vera Sager avled 1986. Staten förvärva­de fastigheten 1988 för att inrätta en permanent säkerhetsbostad och representationsvåning åt Sveriges statsminister. Statens fastighetsverk fick 1993 i uppdrag att genomföra en restaurering och modernisering av huset. Målet var att bevara byggnadens kulturhistoriska värde samtidigt som de särskilt höga säkerhetskraven skulle tillgodoses.

Sveriges talman, vilket är den högsta post en person kan väljas till i Sverige, saknar dock en officiell bostad med representationsmöjligheter. I riksdagens ledamotshus har tidigare funnits en liten talmanslägenhet men det kan knappast motsvara en ordentlig bostad med representationsmöjligheter.

Talmannen, som är parlamentets främsta företrädare, borde i likhet med stats­ministern ha en officiell bostad och representationslokal. Villa Bonnier borde kunna utgöra en sådan.

Av denna anledning bör Riksdagsförvaltningen utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens officiella bostad med kvarstående representationsmöjlig­heter i enlighet med gåvobrevet.

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens bostad och representationslokal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.