Valar och delfiner i fångenskap

Motion 2023/24:682 av Rebecka Le Moine (MP)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-02
Granskad
2023-10-02
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda djurshower med delfiner och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot avel med delfiner som hålls i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda hållande av delfiner och andra valar i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Forskningsmässigt är det ställt utom tvivel att däggdjur som valar, tumlare och delfiner har en hög grad av självmedvetenhet och intelligens. De har med största sannolikhet bra minne och i det vilda bildar de starka familjekonstellationer och rör sig över stora av­stånd. I fångenskap är de hänvisade till en mycket begränsad yta, som dessutom inte alls erbjuder den stimulans som ett liv i det vilda skulle erbjuda. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans leder i många fall till stress för djuren.

Shower med vilda djur tillhör det förgångna. Dit hör även de shower som delfiner många gånger tvingas medverka i när de befinner sig i fångenskap. Många gånger är onaturliga konster och beteenden kopplade till att de får mat när de utför dem. Det tillhör inte det naturliga för en delfin att hoppa genom ringar under hög musik. Det kan knappast anses som något viktigt inslag i att utbilda och skapa engagemang. Delfin­showerna innehåller idag mer spektakulära och känsloladdade element som inte före­kommer i det vilda. Det är idag förbjudet att offentligt förevisa ett antal djurarter vid cirkusar. Delfiner är en av få kvarvarande vilda djurarter som fortfarande tillåts visas upp för allmänheten i shower.

Ett förbud mot djurshower med delfiner, avel på delfiner som idag hålls i fången­skap, förbud mot att hålla nya individer av delfiner och andra valar i fångenskap samt att riksdagen inte ska anlita resebyråer som inte fasat ut djurshower och annat som är olämpligt ur djuretisk synvinkel bör anses ligga i linje med andemeningen i djurskydds­lagen, som syftar till att främja en god djurvälfärd och respekt för djuren.

 

 

Rebecka Le Moine (MP)

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda djurshower med delfiner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU11
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot avel med delfiner som hålls i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU11
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda hållande av delfiner och andra valar i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU11

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.