Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2008/09:So556 av Lars Ohly m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2008/09:So556
av Lars Ohly m.fl. (v)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
v506

1
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:

Anslag
Regeringens förslag (tkr)
Förändring (tkr)
1:3
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
80 250
–10 000
1:4
Tandvårdsförmåner m.m.
7 292 564
2 350 000
1:5
Bidrag för läkemedelsförmånerna
21 600 000
430 000
1:6
Bidrag till hälso- och sjukvård
453 005
–133 000
1:8
Bidrag till psykiatri
893 471
110 000
1:9
Prestationsbunden vårdgaranti
1 000
–1 000
1:10
Bidrag till stiftelsen Nepi
3 000
1:11
Vård- och omsorgscollege
0
3 000
2:8
Insatser

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.