Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2022/23:1211 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Skatteverket

8 199 362

75 000

1:2

Tullverket

2 588 670

30 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 135 259

±0

Summa

12 923 291

45 000

Anslag 1:1 Skatteverket

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om att genomföra en ny folkräkning. Vänsterpartiet föreslår därför att anslaget minskas med 75 miljoner kronor.

Anslag 1:2 Tullverket

Tullverket spelar en viktig roll i kampen mot den organiserade brottsligheten. För att motverka inflödet av illegala vapen och narkotika föreslår Vänsterpartiet att anslaget ökas med 30 miljoner kronor.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Ilona Szatmári Waldau (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.