Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:2174 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2022/23:2174

av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 22
Tusental kronor
Ramanslag
Regeringens förslag
Avvikelse från regeringen
1:1
Utveckling av statens transportinfrastruktur
34

468

391
10

540

000
1:2
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
30

950

890
3

750

000
1:3
Trafikverket
1

455

481
±0
1:4
Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
533

308
±0
1:5
Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
62

284
±0
1:6
Ersättning avseende icke statliga

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell A i motionen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.