Till innehåll på sidan

Upplåtelse av fiskevatten

Motion 1991/92:Jo436 av Carl Olov Persson (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
1992-01-27
Bordläggning
1992-02-06
Hänvisning
1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Riksdagen har beslutat att de genom Domänverket ägda
jord- och skogsegendomarna skall säljas. Inom de marker
som ägs av staten finns en fjärdedel av landets fiskevatten.
En försäljning av statens egendomar aktualiserar frågan om
hur de statligt ägda fiskevattnen skall förvaltas.
Ett smidigt sätt att få en fortsatt god vård av fiskevattnen
och ett organiserat fritidsfiske är att Domänverket
arrenderar ut fiskevattnet till Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund.
Det skulle innebära att en stor del av den fiskevård och
tillsyn som Domänverket nu bedriver fortsättningsvis skulle
kunna ske genom ideella insatser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att domänverket och andra
statliga förvaltare av jord- och skogsegendomar förhandlar
om och skriver avtal med Sveriges sportfiske- och
fiskevårdsförbund för överlåtande av skötsel och uthyrning
av statligt ägda fiskevatten till denna förening

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att domänverket och andra statliga förvaltare av jord- och skogsegendomar förhandlar om och skriver avtal med Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund för överlåtande av skötsel och uthyrning av statligt ägda fiskevatten till denna förening.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att domänverket och andra statliga förvaltare av jord- och skogsegendomar förhandlar om och skriver avtal med Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund för överlåtande av skötsel och uthyrning av statligt ägda fiskevatten till denna förening.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.