Teknikneutrala miljöbusspremier

Motion 2015/16:1614 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta införandet av teknikneutrala miljöbusspremier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elbussar och laddhybrider har många fördelar – de är tysta, energieffektiva och släpper ut mindre CO2-emissioner än bussar med konventionella motorer. En biogasbuss har en skattebefrielse på ca 160 000 kronor per år, medan en elbuss har noll kronor, vilket hindrar utveckling av ny teknik. En teknikneutral miljöbusspremie där premiens storlek bestäms av dels minskningen av CO2-utsläpp, dels energiförbrukningen, skulle bidra till en snabbare förnyelse av fordonsflottan för kollektivtrafik. Införandet av premien skulle kunna göras kostnadsneutralt för staten, inom ramen för det stöd som i dag ges ensidigt till biogasbussar. En teknikneutral miljöbusspremie kommer också att gagna svensk fordonsindustri, samt stimulera forskning och utveckling av ny teknik inom området.

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta införandet av teknikneutrala miljöbusspremier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.