Sveriges nyföretagaranda

Motion 2021/22:2294 av Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningar på gymnasiet som stimulerar unga personer att driva och få insikt i företagande och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Tillväxtverket och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om a-kassans regelverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste bli bättre på att ta tillvara engagemanget hos alla de individer som bär på en idé och som vill testa den genom att starta ett företag.

Det behövs en större satsning på det lilla formatet, lokalt, där folk kan känna en trygghet och få stöttning i en omgivning de känner till. Företagsamhet måste på ett naturligt sätt in i utbildningen och det behövs ett lokalt förankrat nyföretagarstöd.

Vi behöver entreprenörskap i hela utbildningsystemet. En god väg till nyföretagande är utbildningar i entreprenörskap i skolan. Där får ungdomar förverkliga sina idéer och pröva sina vingar som entreprenörer tack vare stöd från ideella aktörer. Idag är det tyvärr få hantverksutbildningar på gymnasiet som erbjuder eleverna att driva ett företag för att pröva sina idéer. Många av eleverna kommer senare i livet att starta eget företag och en grundkunskap från utbildningen kan minska tröskeln för att ta det steget.

Nyföretagandet i Sverige behöver öka som helhet. Kvinnligt nyföretagande har en minskande trend, där idag 30 procent av alla företagsstarter sker av kvinnor. Utrikes födda skulle också kunna starta fler företag. Cirka 40 procent av den vuxna befolk­ningen drömmer om att starta eget företag, cirka 30 procent säger att man är kompentent men få vågar ta steget att starta eget. Snittålder för den som startar företag är cirka 42 år. Lokala aktörer bör kunna kvalificera sig för att ge rådgivning till de som drömmer om att starta eget.

Arbetsförmedlingen erbjuder starta-eget-bidrag som man kan söka. Det finns också erbjudande från Arbetsförmedlingen att gå på rådgivning hos avtalsleverantörer. Om du uppbär a-kassa så kan du dock inte gå på rådgivning eller starta företag; du riskerar då att tappa a-kassan.

Mot denna bakgrund behövs

 • fler utbildningar på gymnasiet som stimulerar unga personer att driva och få insikt i företagande
 • att Tillväxtverket få ett uppdrag att arbeta fram en rutin för certifiering för lokala aktörer, som kan erbjuda kvalificerad rådgivning inom nyföretagsamhet
 • att en utredning tillsätts som undersöker hur a-kassans regelverk kan utvecklas för att möjliggöra att pröva att starta eget företag inom a‑kassans ram.

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om a-kassans regelverk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningar på gymnasiet som stimulerar unga personer att driva och få insikt i företagande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Tillväxtverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.