Till innehåll på sidan

Statligt ansvar för bekämpning av mygg

Motion 2015/16:2612 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett större ansvar för bekämpningen av mygg i nedre Dalälvsområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Översvämningsmyggor kan vid lämpliga väderförhållanden, kombination av sol och regn eller översvämningar, fortplantas i sådana mängder att de blir en plåga för både djur och människor. Problemen har under senare år ökat i nedre Dalälvsområdet, vilket sannolikt beror på flera faktorer – ett varmare klimat, fler tillfällen med högt vattenstånd och ändrad markskötsel.

 

Utan bekämpning får myggen stora negativa konsekvenser för de människor som bor i området. Stundtals är det omöjligt att vistas ute vilket drabbar lokalbefolkningen. Bland annat gör caféer och butiker stora förluster på grund av uteblivna kunder och djurägare tvingas hålla sin boskap inomhus, vilket ger kännbara konsekvenser för den betydelsefulla lantbruksnäringen. Turismen drabbas hårt av mygginvasionen då semesterfirare väljer bort det nedre Dalälvsområdet till förmån för andra platser med färre mygg. Myggbekämpningen är nödvändig för att människor ska kunna leva i utsatta områden. Att barn och vuxna ska kunna vistas utomhus utan att riskera att bli totalt sönderstuckna. Dessutom är mygginvasionen plågsam för djur som lever i dessa trakter.

I dag ligger ansvaret för myggbekämpningen till stora delar på regional nivå. Den 6 maj 2010 beslutade regeringen att ge Länsstyrelsen i Gävleborgs län i uppdrag att redovisa hur den tillsammans med övriga berörda länsstyrelser, kommuner och andra aktörer arbetar för att problemen med massförekomst av stickmyggor i nedre Dalälvsområdet långsiktigt ska kunna hanteras. Översvämningsmyggorna kan flyga upp till 15 kilometer, vilket på några års sikt kan leda till att de når en omfattande spridning. Fler områden riskerar att drabbas i framtiden och med anledning av detta menar vi att ansvaret för bekämpningen måste lyftas till en nationell nivå.

 

Regeringen har föreslagit att bekämpningen av mygg ska finansieras lokalt och regionalt framöver, utan statens bidrag, samt att bekämpningen ska ske utan BTI, det bekämpningsmedel som i dagsläget inte bara är en väl fungerande metod utan även den enda.

 

Att dra in det statliga stödet ger en orättvis ekonomisk belastning på lokalsamhället som inte kan påverka förekomsten av översvämningsmyggan. Det blir omöjligt att leva på likvärdiga villkor i hela landet.

 

Det är en situation som på sikt riskerar att bli ohållbar och därför finns det anledning till att se allvarligt på den oro som många människor uttrycker. Med tanke på den rådande situationen vore det önskvärt med en översyn av möjligheten till ett större statligt ansvar för myggbekämpningen. Det är grundläggande för tillvaron hos de boende i de berörda områdena, och för att besöksnäringen inte ska drabbas negativt.

 

Margareta B Kjellin (M)

Tomas Tobé (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett större ansvar för bekämpningen av mygg i nedre Dalälvsområdet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.