Stärka rätten till nödvärn

Motion 2020/21:2874 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka rätten till nödvärn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I svensk lagstiftning är rätten till nödvärn starkt begränsad. Detta leder till att människor som har försvarat sig mot våld döms och våldsverkarna tilldöms skadestånd. Dagens kriminella besitter stort våldskapital och utgör ett verklig hot mot samhället och enskilda medborgare. Därför måste rätten till nödvärn stärkas.

I ett fall som det nyligen har rapporterats om i bland annat Dagens Juridik och Norrbottens-Kuriren så dömdes en 44-årig man till 18 månaders fängelse och 100 000 kronor i skadestånd för att han hade försvarat sig mot dödshot i sitt eget hem. Sommaren 2018 kom den då 42-årige mannen till sin gård och fann sin inneboende i chock efter att ha blivit knivhotad och misshandlad. Den knivhotande mannen hade klargjort att han skulle komma tillbaka. När han återkom uppfattade 42-åringen att hans inneboende svävade i livsfara och hämtade sin älgstudsare. Under tiden hade angriparen tagit sig in i bostaden och börjat skrika att han ska döda såväl den inneboende som 42-åringens halvbror. Hittills har mannen haft gevärspipan riktad nedåt, men han höjer vapnet när angriparen kommer mot honom. Den senare griper tag i pipan och ett skott avlossas av misstag. Skottet träffar angriparen i bröstet och han dör.

Enligt domstolsskälen borde mannen ha flytt och kontaktat polisen. Tyvärr är hovrättens dom inte en solitär händelse utan ett alltför ofta återkommande utryck för svensk rättvisa (vilket i sammanhanget blir ett helt missvisande ord) som sätter för­övaren i fokus. Vilket samhälle har vi skapat om man inte har rätt att försvara sig i sitt eget hem, inte ens när man själv och människor i ens omgivning uttryckligen är hotade till livet?

Domarna dömer i mycket stor utsträckning dem som anser sig agera i nödvärn såväl till straffpåföljd som att betala omfattande skadestånd. Detta undergräver å det grövsta förtroendet för vårt rättssamhälle. Om den som blir angripen inte bara får se förövaren slippa påföljd, utan dessutom själv får rättsapparaten mot sig, vad blir tilltron till sam­hället då? Vem i hela världen kan man lita på? Mångas slutsats blir följaktligen att det inte är de svenska domstolarna i alla fall.

Alla måste ha en rimlig möjlighet att freda sig själv och sitt hem. Om så krävs genom att tillgripa våld. Därför krävs omgående en översyn av lagstiftningen som stärker rätten till nödvärn.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka rätten till nödvärn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.