Sponsring av kultur från näringslivet

Motion 2019/20:2789 av Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattereglerna bör bli mer främjande för investeringar och bidrag till kultur från näringslivets sida och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att en sponsor ska få dra av sitt bidrag på skatten krävs en klar och tydlig motprestation från den som sponsras – annars räknas det som gåva, och beskattas fullt ut. Men att få godkänt av Skatteverket vad gäller motprestation, att i detalj beskriva vad företaget får tillbaka för sponsringspengarna, är svårare om det gäller kultur.

När det gäller företagspengar till sport och idrott är det betydligt enklare med motprestation då företagets emblem kan fästas på matchtröja som visas i television och därmed enklare värderas. Det är svårare att bedöma motprestationen på en kultursatsning och därför är den svårare att använda i företagets mening.

Exempel: Eftersom det fanns svårigheter kring kultursponsring anlitades i Umeå för kulturhuvudstadsåret 2014 ett företag som jobbade med detta från september 2011.

Först med att göra en förstudie och sedan med att på provisionsbasis arbeta för att hitta sponsorer. Men sju månader innan allt drog igång valde Umeå att bryta kontraktet eftersom inget avtal om medfinansiering hade gjorts.

Det skulle vara väldigt bra för Sverige som helhet att näringslivet engagerar sig mer i kulturlivet. Skattereglerna bör bli mer främjande för investeringar och bidrag till kultur från näringslivets sida. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattereglerna bör bli mer främjande för investeringar och bidrag till kultur från näringslivets sida och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.