Sociala företag

Motion 2017/18:1614 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell lagstiftning för sociala företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslinjen är viktig, både för samhället, men inte minst för den enskilda. Det är viktigt för självkänslan att ha ett arbete att gå till, det erbjuder ett sammanhänga med kollegor och gemenskap.

Alla arbeten passar inte för alla. Det finns människor som, av olika orsaker, står långt från arbetsmarknaden. För många av dessa erbjuder de sociala företagen en väg in på arbetsmarknaden. 

Den ”allmänna” definitionen av sociala företag är att det är företag som åter­investerar eventuell vinst i företaget. Enligt Sofisam (ett samarbete mellan Tillväxt­verket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) är sociala företag de företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Ett socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Sociala företag fyller ofta ett viktigt syfte i landets kommuner, då människor som står långt från arbetsmarknaden erbjuds en väg in.

De flesta är överens om att sociala företag är viktiga, men osäkerhet och konflikter uppstår när det kommer till hur och i vilken utsträckning det offentliga kan och bör gå in och stödja.

Utan ett nationellt regelverk som reglerar verksamhet som benämns socialt företag så spelar den ”allmänna” definitionen mindre roll då det utan regelverk uppstår ett antal såväl praktiska som legala problem.

På grund av en oklar lagstiftning så väljer kommuner ibland att avstå från att stödja en viktig lagspelare när det gäller att erbjuda människor en väg in på arbetsmarknaden. Detta då man kan vara orolig för att bryta mot befintlig lagstiftning, t.ex. bli beskylld för att enligt kommunallagen snedvrida konkurrensen.

Vi ser i dag ett ökande antal sociala företag i Sverige. De är viktiga och de behövs för att möta den stora utmaningen med ett växande utanförskap.

För att ge tydliga och klara förutsättningar för företagen själva och för de kommuner där företagen är verksamma behövs en tydlig nationell lagstiftning som reglerar sociala företag. Vårt grannland Finland har framgångsrikt implementerat detta sedan tidigare.

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell lagstiftning för sociala företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.