Skånes lokalradio

Motion 2009/10:Kr256 av Margareta Pålsson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Skånes lokalradio.

Motivering

Skåne är ett landskap, ett landsting och ett län. Dessutom har så gott som alla myndigheter, förvaltningar och sammanslutningar i Skåne gått samman i gemensamma organisationer. Så har tyvärr inte skett med lokalradion. De två lokalradiostationerna Radio Malmöhus och Radio Kristianstad verkar leva sina egna liv, till synes utan ambition att följa utvecklingen i den närmaste omgivningen, men väl i det egna området, som är det tidigare länet. Det är av vikt att informerande och opinionsbildande organ inte hamnar på efterkälken, utan vinnlägger sig om att vara i första ledet när omvärlden förändras. Annars kan deras trovärdighet och existensberättigande snabbt ifrågasättas. En ny gemensam lokalradiostationen Radio Skåne kan mycket väl kompletteras med flera lokalredaktioner.

Lokalradion bekostas av tv-avgifter som ju är obligatoriska för alla tv-innehavare och sändningstillståndet är statligt. Bäst valuta för pengarna får Skånes invånare genom en gemensam centralredaktion för radiosändning.

Stockholm den 30 september 2009

Margareta Pålsson (m)

Marie Weibull Kornias (m)

Mats Sander (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Christine Jönsson (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Inge Garstedt (m)

Staffan Appelros (m)

Anders Hansson (m)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Skånes lokalradio.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.