Sänkt ägarskatt för ökat svenskt ägande

Motion 2019/20:1937 av Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ha konkurrenskraftigare ägarskatter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatter på investeringar i företag är en viktig faktor för att avgöra både hur stora inve­steringar som görs och vem som äger företagen.

Sverige har en lång och bekymmersam historia med mycket ofördelaktiga villkor för företagsägande under 1970–1990-talen. Under denna period lämnade entreprenörer och investeringskapital i en sådan omfattning att vi fortfarande ser resultatet. 1970 låg Sverige på plats 4 när det gäller BNP/capita i OECD:s välståndsliga, idag ligger vi på plats 12 efter länder som Tyskland, Danmark, Österrike och Nederländerna.

Avskaffade förmögenhets-, arvs- och gåvoskatter har bidragit till att entreprenörer och kapital börjat hitta tillbaka, men vi har fortfarande en högre skatt än omvärlden på investeringar. Sveriges 30 procent i generell skatt på utdelningar och kapitalvinster ska jämföras med konkurrentländernas snitt som ligger runt 20 procent. I vissa situationer kan kapitalinkomstskatten i Sverige bli 60 procent. Som lägst kan den bli 20 procent.

Det finns betydande samhällsekonomiska vinster med att sänka kapitalinkomstskatt­en. Det ansedda tyska forskningsinstitutet IFO har räknat på vad det skulle innebära om nivån skulle sänkas från 30 till 20 procent och med proportionella ändringar för onoter­ade aktier. Studien visar att en sådan sänkning skulle innebära 35 000 fler sysselsatta och 3,1 procent högre BNP på sikt. Effekterna drivs av att privata investeringar blir mer lönsamma och ökar med över 6 procent.

Jobbskapande och tillväxt talar således för en sänkt kapitalskattning. Nivån på kapital­inkomstskatten påverkar också vem som äger, den som har lägst skatt kan, givet samma


avkastningskrav, betala mest för ett företag. Så länge vi har en högre skatt än omvärlden kommer successivt en allt större andel av de svenska företagen att ägas från utlandet.

 

 

Lars Jilmstad (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ha konkurrenskraftigare ägarskatter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.