Samordna regelverk för bevattningsförbud

Motion 2020/21:536 av Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk för bevattningsförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har en minskad nederbörd medfört att grundvattennivåerna under sommar­tid varit låga i stora delar av landet, vilket riskerar att medföra en brist på vatten till både hushåll och företag samt även vid stora bränder. Många kommuner har utifrån låg grund­vattennivå utfärdat lokala bevattningsförbud. Då bevattningsförbud beslutas på kommunal nivå finns det skillnader mellan landets kommuner i fråga om tillämpning, regelverk och påföljd vid överträdelser. För att säkerställa långsiktiga grundvattennivåer samt likartad hantering i hela landet föreslås att förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk gällande bevattningsförbud som samordnar definition, krav samt påföljd utreds.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk för bevattningsförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.