Till innehåll på sidan

Reklam riktad till barn

Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn.

Motivering

Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt, och sjukdomar som anorexi och bulimi förekommer allt längre ner i åldrarna.  Alltfler barn bantar – och flera fall av bantningsmedel riktar sig direkt till barn. Detta är ofta en direkt konsekvens av de ideal och kroppsbilder som reklam sprider.

 

Reklamen i tv, tidningar och på affischer påverkar barns och ungdomars uppfattning om sitt utseende och skapar en orealistisk självbild.

 

Reklamens utformning blir alltmer pornografisk, många små flickor och pojkar försöker leva upp till saker de inte är mogna för. Idag finns det inom klädbranschen klädutbud som ursprungligen avsetts för vuxna, men som nu även görs i barnstorlekar och marknadsförs på bästa säljplats i butiken.

 

För att förhindra kryphål och andra vägar behövs speciella åtgärder för att komma åt den skadliga kommersiella reklam som riktas till unga människor. Det gäller inte minst den reklam som sprids via internet som ökar lavinartat.

.

Monica Green (S)

 

Arhe Hamednaca (S)

Carina Ohlsson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Lawen Redar (S)

Matilda Ernkrans (S)

Veronica Lindholm (S)

Veronica Palm (S)

Åsa Westlund (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.