Rätten till telefoni i hela Sverige

Motion 2010/11:T365 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att rätten till telefon kan upprätthållas till överkomliga priser i hela landet.

Motivering

Just nu pågår en omstrukturering inom Telia Sonera som riskerar att få avsevärda konsekvenser för enskilda teleabonnenter. Det handlar om ett stort antal abonnenter som förlorar sitt fasta abonnemang när Telia Sonera avvecklar sitt kopparnät. De erbjuds ersättning i form av Telia fast mobil. Men det är en lösning som inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Det finns i framförallt i landsbygdsregionerna en rad exempel på hur abonnemang sagts upp utan att fungerande alternativ har kunnat erbjudas. PTS har inte heller som ansvarig myndighet med utgångspunkt från nu gällande lagstiftning kunnat ålägga Telia Sonera att installera fullgod ersättning. Telia har förklarat att företaget agerar strikt affärsmässigt utan att ha något bredare socialt ansvarstagande.

Rätten till telefon måste anses som en grundläggande och samhällsomfattande tjänst. Av den orsaken måste staten – regering och riksdag – tillförsäkra sig garantier för att en fungerande telefoniservice finns i hela landet. Mot bakgrund av att även personer skrivna som fast boende på landsbygden nu nekas fullgod ersättning gör att detta är av yttersta vikt. Ett sätt att agera från statens sida är att förstärka nuvarande lagstiftning så att en förpliktelse från PTS sida att erbjuda fungerande och till priset rimliga fungerande alternativ kan föreläggas.

Det vi nu kan betrakta är ett marknadsmisslyckande. Delar av Telias abonnenter på landsbygden erbjuds inte fungerande alternativ och det är att betrakta som ett samhällsproblem.

Stockholm den 22 oktober 2010

Peter Hultqvist (S)

Carin Runeson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att rätten till telefon kan upprätthållas till överkomliga priser i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.