Postutdelning i ett Sverige som håller ihop

Motion 2017/18:873 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långa avstånd, litet utbud av butiker och ändå precis samma behov som alla andra. Det är definitivt saker som bidrar till att våra flitigaste medborgare att näthandla är innevånarna i några av landets mindre kommuner. Jokkmokk, Storuman och Arjeplog toppar statistiken med flest nätköp per hushåll.

Samtidigt som näthandeln ökar och tillgången till vanlig postutdelning ändå borde kunna ses som en helt grundläggande service man ska kunna förvänta sig som boende i vårt land är verkligheten en helt annan. För många boende på landsbygden eller i glesbygd har försämringarna kommit nära på oftare än själva posten de senaste åren.

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post, vilket innebär privata svårigheter för de boende. De största svårigheterna rör nog att starta och driva företag i dessa områden. Problem med telekommunikationer och postutdelning försvårar och förhindrar uppkomsten av nya företag.

Dagens samhälle innebär behov av posttjänster, och behoven i glesbygd är likartade som för andra delar av landet. Många gånger dessutom rent av större. För när brevlådeutdelning och pakethantering dras in rycks mattan också undan för en rad andra servicefunktioner som försämrar möjligheten att verka och bo i hela landet. Därför borde samhällets ansvar för en rättvis postservice i hela landet säkras och stärkas. För det är som statsministern själv sagt: Det är dags att stärka gemenskapen mellan stad och land, något som har blivit försummat i Sverige i decennier.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.