Översyn av ränteavdraget på bostäder

Motion 2019/20:1017 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att successivt ta bort ränteavdragen på bostäder och i stället minska andra skatter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte rimligt att man använder skattepengar till ränteavdrag till bostäder då det är en av anledningarna till att bostadspriserna ökar och dessutom hjälper till att blåsa upp bostadsbubblan. Att subventionera bostäderna, i huvudsak dessutom oftast i storstäder­na, med över 30 miljarder per år är helt orimligt. Därför bör man nu successivt börja en avtrappning av ränteavdragen för att helt avveckla dem på 15–30 års sikt och istället minska andra skatter. Regeringen bör överväga att omgående tillsätta en utredning som ser över hur ränteavdragen kan avvecklas över tid.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att successivt ta bort ränteavdragen på bostäder och i stället minska andra skatter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.