Till innehåll på sidan

Översyn av flyttskatterna för en rörligare bostadsmarknad

Motion 2019/20:208 av Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-24
Granskad
2019-09-24
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av flyttskatterna vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en rörligare bostadsmarknad. Idag medför flyttskatter och amorterings­krav att många drar sig för att byta bostad. Äldre blir kvar i för stora hus, barnfamiljer bor trångt, studenter blir inneboende hos andra studenter och nyanlända har inte en första bostad att flytta till. För att skapa en rörligare bostadsmarknad finns det anledning att se över flyttskatterna vid försäljning av privatbostad.

För de allra flesta är köpet av en egen bostad den ojämförligt största investeringen som görs. Ytterst få gör det i spekulationssyfte. Det handlar om att ha något eget att bo i, någonstans att bilda familj. När man sedan står inför ett byte av bostad uppstår höga flyttkostnader som bidrar till icke fungerande flyttkedjor. Inte minst drabbar detta våra unga som har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden.

Reavinstskatten tillsammans med skatt på uppskov, stämpelskatt (här ingår lagfarts­avgift, pantbrevsskatt och expeditionsavgift) brukar benämnas ”flyttskatter” och till­sammans med mäklararvoden utgör dessa en sådan stor kostnad att många väljer att avstå från att flytta. Det gör att det finns mindre pengar att investera i en ny bostad. Inte minst gäller detta äldre personer som istället väljer att bo kvar i en, många gånger, för stor villa.

Flyttskatter kan utformas på olika sätt. I Sverige har det flera gånger uppmärksam­mats att man i våra grannländer valt att koppla reavinsten till längden på ägandet. I Sverige saknas dock denna koppling helt. I en rapport från Boverket ”Låst läge på bostadsmarknaden” (2014) konstaterades att Sverige valt en utformning som gör att vi då hade den högsta skatten för att byta bostad bland OECD-länderna.

Ett sätt att minska de så kallade flyttskatterna och bidra till fungerande flyttkedjor är att skjuta upp realisationsvinstskatten till dess att man inte längre äger någon bostad och att hänsyn till exempelvis inflationen finns med i slutlig beräkning av skatten. På så vis belastas inte exempelvis månadskostnaden för det nya boendet samtidigt som staten får in skatten i ett senare skede samtidigt som en ökad rörlighet på bostadsmarknaden upp­nås.

Det måste bli både lättare och mer lönsamt att byta bostad i Sverige. Vi behöver en översyn av flyttskatterna vid försäljning av privatbostad för att åstadkomma detta.

 

 

Hans Eklind (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av flyttskatterna vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.