Till innehåll på sidan

Om utredning av faderskap vid samboförhållande

Motion 2022/23:787 av Marie-Louise Hänel Sandström och Ulrika Heindorff (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att likställa faderskapspresumtionen vid samboförhållande med presumtionen som görs för gifta par och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningar om faderskap vid samboförhållande måste förenklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I nuläget behöver heterosexuella par som får barn tillsammans och är samboende komma till Familjerättsbyrån för att få faderskapet fastställt. Först när detta är under­tecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Vi anser att detta är ett förlegat system.

I civilutskottets betänkande 2020/21:CU16[1] behandlades ett antal förslag som rörde bland annat mer moderna regler för bekräftelse av föräldraskap. Bland annat innebar beslutet att föräldraskapet från och med lagändringen den 1 januari 2022 kan bekräftas digitalt utan socialnämndens medverkan. Detta är bra och rimligt. Den digitala bekräf­telsen bör också kunna göras före barnets födelse. Detta kan göra skillnad om något skulle hända den som föder barnet.

Motionärerna anser att det är beklagligt att propositionen och betänkandet endast blir ett lappande och lagande i systemet. Motionärerna anser att faderskapspresumtionen i samboförhållanden bör likställas med faderskapspresumtionen för gifta par. Som ett första steg bör bekräftelse av faderskap kunna göras digitalt även innan barnet fötts.

 

 

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Ulrika Heindorff (M)

 

[1] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-regler-for-bekraftelse-av-foraldraskap_H801CU16.

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att likställa faderskapspresumtionen vid samboförhållande med presumtionen som görs för gifta par och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningar om faderskap vid samboförhållande måste förenklas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.