Nordiskt register inom hälso- och sjukvården

Motion 2022/23:1971 av Eva Lindh m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige finns ett register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården, det så kallade HOSP-registret. Registret tillhandahåller aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna används för upplysning om personalens behörighet till apotek, arbetsgivare och allmänhet. I registret finns uppgifter om de 21 yrkesgrupper som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare.

Förutom att det är en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårds­personals behörighet används också registret för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsyn i verksamheterna.

De nordiska länderna är nära såväl geografiskt som i arbetssätt och det är därför vanligt att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar i ett annat nordiskt land. Det har före­kommit fall där en person har arbetat och misskött sig och till och med blivit av med sin legitimation i ett av våra nordiska grannländer utan att det finns möjlighet att upptäcka det i vårt eget land och vice versa. Frågan har därför tagits upp i Nordiska rådet att införa ett gemensamt nordiskt elektroniskt register. Syftet är att öka säkerheten och tryggheten inom hälso- och sjukvården inom Norden samt göra det möjligt att upptäcka om en person blivit av med sin legitimation i ett grannland.

 

 

Eva Lindh (S)

Gunilla Carlsson (S)

Heléne Björklund (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Malin Larsson (S)

Mats Wiking (S)

Peder Björk (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Serkan Köse (S)

Åsa Karlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.