Till innehåll på sidan

Nationellt mål för elflyg

Motion 2020/21:1634 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utveckling av elflyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flyget är viktigt för Sverige. Det binder ihop vårt avlånga land som är näst glesast i EU och är för många det mest effektiva kollektiva resandet. Speciellt på de orter i Sverige som har dåligt med andra alternativ. Men flyget, precis som alla andra transportslag, behöver ställa om.

Det är nu mitt i coronakrisen som vi behöver ta tillfället i akt och arbeta för en grön omstart och vi ser att Sverige har goda förutsättningar att vara ledande inom EU i att elektrifiera inrikes flyg.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett Trafikanalys ett uppdrag som handlar om att ta fram kunskapsunderlag som bland annat beskriver kapaciteten hos de eldrivna flygplan som utvecklas samt översiktligt analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att genomföra för att främja utveckling och en övergång till en större användning av elflygplan. Trafikanalys ska även beskriva vilka typer av helt eller delvis eldrivna flygplan som finns eller utvecklas idag, beskriva tänkbara framtidsscena­rier och kartlägga vilka styrmedel som andra länder har infört för att stimulera utveck­ling på området.

Det sker samtidigt en positiv utveckling i hela landet och flera satsningar på svenskt elflyg i Dalaregionen där till exempel Naturvårdsverket har beviljat 390 000 kronor i en första satsning på laddstolpar för elflygplan. Det svenska företaget Heart Aerospace pla­nerar för att om fem år ha ett certifierat flygplan som drivs med el och kan flyga 19 per­soner en sträcka på 400 km. Jämtland, Härjedalen och Tröndelag i Norge har med Green Flyway blivit testområde för elflyg och drönare och satsat ca 20 miljoner kronor.

Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten Easa har för första gången typcertifierat ett elflygplan, vilket beskrivs som det första steget mot kommersiellt användande av planet. Enligt myndigheten är det den första certifieringen i hela världen för ett helt elektriskt flygplan.

Med nya elflyg kan vi rita om den svenska flygkartan och öka tillgängligheten i hela Sverige. Vi kanske får se direktflyg mellan orter där man nu måste byta plan på Arlanda. Det kan vara Östersund till Hemavan eller varför inte Trollhättan till Kalmar? Eller mel­lan svenska orter och orter i våra grannländer.

Norge har som mål att allt inrikesflyg ska vara elektrifierat år 2040. Det är något även Sverige borde se över.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utveckling av elflyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.