Myggbekämpning i Västmanland

Motion 2015/16:957 av Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-02
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för permanent statligt stöd för myggbekämpning för att undvika allvarliga problem för djur och människor i nordöstra Västmanland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Översvämningsmyggor kan vid särskilda väderförhållanden, stora snösmältningar och översvämningar fortplantas i sådana mängder att de blir en plåga för både djur och människor. Det är ett problem som under senare år har ökat i nedre Dalälvsområdet och nordöstra Västmanland. Utan bekämpning får myggen stora negativa konsekvenser för de människor som bor i området. Stundtals är det omöjligt att vistas ute vilket drabbar lokalbefolkningen. Kaféer och butiker gör stora förluster på grund av uteblivna kunder, och djurägare tvingas hålla får, hästar och kor inomhus, vilket ger kännbara konsekvenser för den betydelsefulla lantbruksnäringen.

Översvämningsmyggorna kan flyga upp till 15 kilometer, vilket på några års sikt kan leda till att de når en omfattande spridning. Det är en situation som riskerar att bli ohållbar. Det finns därför anledning att se allvarligt på den oro som många människor uttrycker. Efter att först ha sagt nej och sedan tvekat och satt sin tilltro till ändrade väderförhållanden godkände regeringen Löfven i somras ett tillskott på 5 miljoner kronor för myggbekämpning utöver de 3 miljoner kronor som Naturvårdsverket redan avsatt, detta efter en snabbutredning som följde på en begäran från landshövdingarna i Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Dalarna.

Problemen med myggor är återkommande och lär dyka upp även nästa vår och sommar. Det verkar därför både tidskrävande och onödigt att länsstyrelserna varje år ska begära pengar till bekämpningsmedel och bekämpning från helikopter.

Myggbekämpningen är ett så pass allvarligt problem och sträcker sig över så stora områden att kommuner och länsstyrelser har svårt att hantera det på egen hand. Därför bör regeringen se över möjligheten för permanent statligt stöd till myggbekämpningen i Västmanland på den nivå som krävs för att människor ska slippa allvarliga problem i berörda områden.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för permanent statligt stöd för myggbekämpning för att undvika allvarliga problem för djur och människor i nordöstra Västmanland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.