Minskad administration för företagare

Motion 2017/18:471 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge svenska myndigheter i uppdrag att i tolkning av regelverk säkerställa att svensk konkurrenskraft inte drabbas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att olika regelverk harmoniseras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skatteverket har ändrat sin tolkning av bokföringslagen vad gäller arkivering av papperskopior av kvitton. Det finns idag en osäkerhet kring arkivering av material och hur bokföringslagen skall tolkas. Olika lagstiftningar styr olika områden. Dessutom är det mycket tveksamt om lagstiftningen och tolkningarna hänger med i den digitala utvecklingen, eller så sker dubbelarbete så länge det inte klargörs. Detta blir mycket kostsamt för inte minst mindre företag, där arkiveringen tar resurser från tillväxt och utveckling. Därför måste tolkningarna och eventuellt lagstiftningen tydliggöras för att bättre och snabbare bli en del av den digitala utvecklingen.

Företagens krav på att uppfylla bokföringslagens krav på överskådlighet, åtkomlighet och ordnat skick kräver både tydlighet och enkelhet i en digitaliserad värld – inte dubbelarbete. För visst är det både krångligt och kostsamt om den som till exempel innehar ett företagskort och har utlägg anses ha fått kvitton i pappersform som således ska arkiveras så, inte elektroniskt. Det gör att man i Sverige i en hel del fall, till skillnad från i andra EU-länder, dels ska fota och lägga in utgifter i ett elektroniskt system, dels ska häfta fast papperskopior, stämma av dem mot fakturor o s v. I andra länder räcker det att de fotar kvitton som de sedan kan kasta. För småföretag är det rimligen värre, då de skall arkivera alla kvitton i fysisk form i 7 år och dessutom bygga upp ett digitalt arkiv. Det är dags att göra detta tydligt.

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge svenska myndigheter i uppdrag att i tolkning av regelverk säkerställa att svensk konkurrenskraft inte drabbas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att olika regelverk harmoniseras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.