Militant djurrättsaktivism

Motion 2020/21:2353 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för militant djurrättsaktivism och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om olaga intrång och hemfridsbrott och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa allt offentligt stöd till djurrättsorganisationer som bejakar våld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Förra sommaren publicerade GP en serie av artiklar om brott som militanta djurrätts­aktivister begår mot svenska bönder och deras familjer. Hot, skadegörelse, olaga intrång och mordhot riktade mot barn är en del av brotten som lantbrukare och djuruppfödare utsatts för. Under åren 2016–2019 har mer än 200 brott av dessa slag begåtts. Särskilt allvarligt är det när brottsligheten riktas mot minderåriga. I ett av fallen som GP beskrev anlände en åttaårig flicka till skolan efter jullovet och möttes av ballonger över hela skolgården där någon hade skrivit att hennes pappa är en mördare. Detta samtidigt som flickans föräldrar och släktingar fått meddelanden med beskrivningar av hur barn och familjemedlemmar kommer att dödas.

De militanta djurrättsaktivisterna har utvidgat kretsen av bönder de trakasserar. Först var det minkuppfödare som var måltavla, nu är det också andra djuruppfödare och äggproducenter. Förutom att brottsligheten självklart är mycket allvarlig i sig, i form av de skador, kränkningar och hot som drabbar brottsoffren, kastar den också en skugga över seriösa djurrättsorganisationer som riskerar behandlas med misstro.

Enligt uppgifter från polisen finns det 25 brottsbenägna djurrättsaktivister i Sverige. Brotten de begår har lågt straffvärde, och prioriteras därför inte. Trots upptrappningen av brottsligheten har Säkerhetspolisen sedan några år tillbaka lagt ner sin kartläggning av de kriminella djurrättsaktivisterna med anledning av en skrivelse från Justitiedepartementet där man lyft fram att ”djurrättsrörelsen inte riktar sina brott mot någon av demokratins grundläggande funktioner”.

Det finns uppgifter om att militanta djurrättsaktivister får statliga bidrag via organisationer med vegansk inriktning.

Enligt nuvarande lagstiftning är en gårdsplan inte likställd med ett hem, och intrång på dessa kan inte beivras. Det är uppenbart att lagstiftningen behöver skärpas i detta avseende, så att den som beträder en gårdsplan gör sig skyldig till olaga intrång. Likaså bör allt offentligt stöd genomgå noggrann granskning för att förhindra att det går till militanta djurrättsaktivister eller andra extremister.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (3)

 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om olaga intrång och hemfridsbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa allt offentligt stöd till djurrättsorganisationer som bejakar våld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för militant djurrättsaktivism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.