Till innehåll på sidan

med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

Motion 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Redogörelse 2001/02:NR1
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-04
Bordläggning
2002-04-05
Hänvisning
2002-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna om medlemskap i Nordiska rådet år 2003.

Motiv

I november 2002 fattar Nato:s medlemsstater beslut om utvidgning. Estland, Lettland och Litauen förväntas då bli inbjudna att bli medlemmar i Nato.

Estland, Lettland och Litauen förhandlar om medlemskap i EU. I december 2002 förväntas EU inbjuda dem till medlemskap i EU 2004.

Efter beslut om utvidgning av Nato och EU vore det märkligt om Nordiska rådet inte kunde inbjuda Estland, Lettland och Litauen att bli medlemmar.

Sverige skall därför verka för att Estland, Lettland och Litauen erbjuds medlemskap i Nordiska rådet under år 2003.

Stockholm den 4 april 2002

Bertil Persson (m)

Göran Lennmarker (m)

Liselotte Wågö (m)

Sten Tolgfors (m)

Karin Enström (m)

Roy Hansson (m)

Birgitta Wistrand (m)

Gustaf von Essen (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Henrik S Järrel (m)

Lennart Fridén (m)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna om medlemskap i Nordiska Rådet år 2003.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.