Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet

Motion 2023/24:33 av Malin Björk m.fl. (C)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:133
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-09-20
Granskad
2023-10-04
Bordlagd
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigt följa upp hur väl det nya mediestödet fungerar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En fri press är en förutsättning i en demokrati. Tillgången till en allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet måste säkras. Det är välkommet att ett nytt och teknikneutralt mediestöd kommer på plats samt att fokus ligger på tillgång till lokal och regional nyhetsförmedling som är så betydelsefull för en väl fungerande demokrati.

Frågor kring bl.a. preciseringar av begrepp som finns i lagen om mediestöd, hur prioriteringar mellan sökande ska ske och ytterligare bestämmelser kring stödformer bör enligt regeringens bedömning i propositionen regleras i förordning. Dessa delar kommer att ha betydelse för hur väl det nya mediestödet kommer att fungera fullt ut i praktiken, och många aktörer är i dag osäkra på om de kommer att kunna få stöd. Detta kommer inte att börja klarna förrän en förordning finns på plats. Det är sedan av största vikt att det sker en snabb uppföljning av det nya mediestödet för att säkerställa att det blir träffsäkert och att syftet med mediestödet uppfylls på bästa sätt.

 

 

Malin Björk (C)

 

Catarina Deremar (C)

Christofer Bergenblock (C)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigt följa upp hur väl det nya mediestödet fungerar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2023/24:KU3
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  Bifall delvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.