Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-05-02
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2001/02:Fi37

av Alf Svensson m.fl. (kd)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

1.1 Tid för handling – tid för regeringsskifte

Ännu en mandatperiod med Socialdemokraterna vid makten går mot sitt slut. Regeringen säger sig vara ”stolt men inte nöjd” med vad den uträttat. Så lät det även för fyra år sedan, vid förra mandatperiodens slut. Men trots draghjälp från en god internationell konjunktur och ansvaret att styra landet under de ytterligare fyra åren 1998–2002 underkänner regeringen alltså sitt eget resultat ännu en gång: inte nöjd. Det är lätt att instämma i det. Hur skulle man kunna vara nöjd när antalet vårdplatser minskat med 30 procent med Socialdemokraterna vid makten? Hur skulle man kunna vara

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen godkänner de grundläggande utgångspunkter för den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen godkänner det förslag till inriktning av den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen godkänner det förslag till inriktning av budgetpolitiken som Kristdemokraterna förordar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. Riksdagen godkänner det övergripande mål för den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.2.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EMU-samarbetet (avsnitt 6.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.