Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.

Motion 1993/94:Sf8 av Claus Zaar och Bert Karlsson (nyd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:51
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1993-10-27
Bordläggning
1993-10-28
Hänvisning
1993-11-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Konsekvensanalys saknas
Regeringens förslag saknar en utförlig
konsekvensanalys. Det är av stor vikt att attityder och
värderingar hos majoriteten av medborgarna respekteras
och beaktas vid förslag om ökat flyktingmottagande.
Regeringen borde inte ha gått till riksdagen utan en
allsidig konsekvensanalys av förslagen.En sådan analys
borde ha omfattat bland annat följande: Hur påverkas
utbildningsbehovet på kort och lång sikt? Hur påverkas
arbetslösheten? Hur påverkas undomars attityder och
normer? Hur påverkas socialhjälpbehovet på kort och
lång sikt? Hur påverkas Sveriges upplåning och
statsskuld? Hur påverkas Sveriges totala ekonomi av en
föreslagen flyktingmottagning?
Förslaget behöver remitteras
I propositionen säger regeringen att insatserna i
flyktingarnas närområde måste prioriteras. I verkligheten
visar upplägget med permanent uppehållstillstånd att man
arbetar tvärt emot sina intentioner. Av tidsskäl anser
statsrådet att remissbehandling inte kan medges. Det är
undanflykter som saknar verklig grund. Regeringen vågar
helt enkelt inte sända den heta frågan på remiss.
Inom de flesta verksamheter krävs besparingar och
indragningar, och sedan har regeringen mage att begära
ytterligare medel till en flyktingpolitik, som saknar brett
stöd bland svenska folket. En mängd kommuner säger
enligt en undersökning nej till den nuvarande låt-gå-andan
i flykting- och invandrarpolitiken.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår propositionen om överföring och
mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ytterligare utredning av frågan
om överföring och mottagande av flyktingar från f.d.
Jugoslavien, bl.a. i form av konsekvensanalyser.

Stockholm den 28 oktober 1993

Claus Zaar (nyd)

Bert Karlsson (nyd)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen avslår propositionen om överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen avslår propositionen om överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ytterligare utredning av frågan om överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien, bl.a. i form av konsekvensanalyser.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ytterligare utredning av frågan om överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien, bl.a. i form av konsekvensanalyser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.