Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Motion 2019/20:3602 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-04-29
Bordlagd
2020-05-05
Granskad
2020-05-05
Hänvisad
2020-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2019/20:3602

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Utgångspunkter för den ekonomiska krishanteringen

1 Rädda de svenska jobben

1.1 Krisen slår hårdast mot redan utsatta grupper på arbetsmarknaden

1.2 Moderaternas ekonomiska strategi för att rädda jobben

1.2.1 Slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter

1.2.2 Heltidspermittering

1.2.3 Stöd för fasta kostnader till följd av inkomstbortfall

2 Plan för att öppna upp ekonomin

2.1 Internationella exempel

2.1.1

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.