Maritimt program

Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-29
Granskad
2020-09-29
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett maritimt program i Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfarten är oerhört viktig för transportkedjan. Cirka 90 procent av alla godstransporter till och från Sverige görs med fartyg. Sverige har också stora flöden av turism som transporteras med kryssningsfartyg och bidrar starkt till BNP. Den svenska fartygs­flottan har under många år minskat i antal för att på senare tid öka något men nu går trenden mot en mindre fartygsflotta igen. Att ha en stor svensk fartygsflotta genererar inte bara fler arbeten till sjöss och på land, det ger också Försvarsmakten större möjlig­heter att stärka sin position vid krigstider. Det behövs ett batteri med åtgärder för att öka antalet svenskflaggade fartyg men med t.ex. stämpelavgift, tonnageskatt 2.0 och netto­modellens återinförande som ligger runt 20 miljoner kronor kommer man långt i att vända trenden och få fler svenskflaggade fartyg.

I Göteborg röstade kommunfullmäktige igenom ett beslut där man beviljade över en miljard till farledsinvesteringen Skandinaviens största hamn Göteborgs Hamn. Projektet kommer att förverkligas genom att Trafikverket går in med lika mycket, och genom dessa satsningar säkerställer man att världens största fartyg kan anlöpa Sverige.

I Göteborg utbildas majoriteten av de killar och tjejer som kommer att arbeta ombord på våra fartyg i framtiden. I Göteborg finns Lighthouse som är ett nationellt kompetenscenter för sjöfarten och där finns naturligtvis många av de svenska stolta rederierna som trafikerar världshaven men också längs Sveriges kust. Mot denna bakgrund finns det anledning att inspireras av FFI (samverkansprogrammet fordons­strategisk forskning och innovation) och initiera ett motsvarande program riktat mot den maritima näringen, FFI finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år. Kanske en fjärdedel kunde vara en början för ett maritimt program. Programmet skulle adressera miljö- och klimatpåverkan, säkerhetsfrågor och konkurrenskraft. Färdplaner kopplas till delprogram inom satsningen. En sådan satsning stärker teknikutveckling och forskningen samt Göteborgsregionen som tekniknav.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett maritimt program i Göteborg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.