Ledarhundar och tillgänglighet

Motion 2013/14:A395 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpt lagstiftning när det gäller diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, i detta fall för synskadade i behov av ledarhundar.

Motivering

Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund och hunden är ett hjälpmedel vid förflyttning, för personer med synnedsättning. Genom målmedveten träning har ledarhunden lärt sig att leda sin förare.

Ledarhunden får komma in på flera platser där andra hundar inte har tillåtelse i samhället. Apotek och Försäkringskassan är sådana exempel. Även på restauranger har ledarhunden tillåtelse att följa med

Livsmedelsverkets vägledning Hygien 5.7.9.3 samt dagligvaruhandelns branschriktlinjer 4.9.7 står att ägaren till en restaurang bör släppa in ledarhundar och att ledarhundar får vistas i alla utrymmen i en affär, utom där opaketerade varor saluförs.

Att bli insläppt är dock inte alltid möjligt, då det i Sverige är tillåtet att avvisa ledarhundar från restauranger och caféer, vilket också händer. Ofta med argumentationen att människor med allergier kan drabbas negativt om hundar finns i inomhusmiljön.

Så här uttrycker sig Ulrika Norelius på Synskadades riksförbund i samband med att frågan uppmärksammades på Sveriges Television, Nyheterna i maj i år, 2013:

Oftast så är argumentet att det kan komma en allergiker, så därför släpper man inte in. Men det löser man från fall till fall. Jag har själv löst jättemånga situationer. Till exempel när man sitter på ett tåg, då kan det ju komma en allergiker. Då sätter jag mig i ena änden av vagnen och de i en annan del. Så det går att lösa.

Viktigt att påpeka är att det finns en överenskommelse mellan Astma och Allergi-förbundet och Synskadades riksförbund om att visa ömsesidig hänsyn.

Ulrika Norelius är själv ledarhundsförare och har blivit avvisad många gånger. Att bli avvisad från en plats som man inte klarar av att befinna sig på utan sin ledarhund, upplevs som kränkande och diskriminerande. Och uppenbarligen finns andra regler i andra länder som exempelvis i USA, Storbritannien eller för den delen Norge och Finland.

Vi anser att det är angeläget att skapa möjligheter för människor att leva ett så fritt och självständigt liv som bara är möjligt. Och vi ser att för Sveriges runt 300 ledarhundsförare finns en stark begränsning i tillgängligheten, enligt vad som tas upp i den här motionen.

Vi ser att man behöver skärpa lagstiftningen när det gäller diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, i detta fall för synskadade i behov av ledarhundar.

Stockholm den 2 oktober 2013

Tina Ehn (MP)

Agneta Luttropp (MP)

Jan Lindholm (MP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpt lagstiftning när det gäller diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, i detta fall för synskadade i behov av ledarhundar.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.